ספרים ומאמרים מומלצים / מידע על בודהיזם ופסיכולוגיה בודהיסטית

מצאת טעות? רוצה להמליץ על ספר או מחקר?
כתוב לפסיכו-דהרמה

 

בודהיזם

1. ארן, לידיה. (תשנ"ג 1993). מבוא לדת ולפילוסופיה של הבודהיזם. תל-אביב : דביר.
2. בידרמן, שלמה. (תשנ"ד 1995). ראשית הבודהיזם. [עריכה: רחל שיחור[. תל-אביב: מטכ"ל, קצין חינוך ראשי, גלי צה"ל, משרד הביטחון-ההוצאה לאור.
3. בידרמן, שלמה. (תש"מ 1980). פילוסופיה הודית : קווי יסוד. תל אביב : מטכ"ל, קצין חינוך ראשי, גלי-צה"ל, משרד הביטחון-ההוצאה לאור. אוניברסיטה משדרת.
4. גואו -אן. (1996). איש מחפש פר.[תרגום ועריכה: יעקב רז, דן דאור]. תל אביב: מודן.
5. גולמן, דניאל. (2005). רגשות הרסניים – איך נוכל להתגבר עליהם?: דיאלוג מדעי עם הדאלאי לאמה. בן-שמן: מודן.
6. הארט, ויליאם. (1987). האמנות לחיות: מדיטציית ויפאסאנה כפי שלימד ס.נ. גואנקה. תל אביב: זמורה ביתן מוציאים לאור.
7. הדאלאי לאמה הארבעה-עשר טנזין גיאצו. (2000). הדרך אל החירות: עיקרי תורת הבודהיזם הטיבטי. תל אביב: מודן.
8. הדאלאי לאמה (1999). אמנות האושר. רעננה: הדים.
9. הופמן, יואל. (1977). קולות האדמה: קטעים נבחרים מכתביו של החכם צ'ואנג-טסה. גבעתיים: מסדה.
10. הופמן, יואל (1980). לאן נעלמו הקולות?: סיפורי זן ושירי הייקו. גבעתיים: מסדה.
11. הריגל, אויגן. (תש"ן, 1990(. זן באומנות הקשת. תל אביב: דביר.
12. זלצבורג, שרון (2001). חסד: האמנות המהפכנית של האושר. תל-אביב: פראג.
13. טיך נאת האן. (1995). השלום הוא בכל צעד- דרך המודעות המלאה בחיי היומיום. הרצליה: גל.
14. טיך נאת האן. (1997). לגעת בשלווה. הרצליה: גל.
15. טל, יובל. (2006) בודהיזם, מבוא קצר. תל-אביב: מפה ואוניברסיטת תל-אביב.
16. סוזוקי, ד.ט. מבוא לזן בודהיזם (1999). הוד השרון: אסטרולוג.
17. צ'ודרון, פמה. (2001). כשהדברים מתפרקים. תל אביב: פראג.
18. קבט-זין, ג'ון. (1994(. באשר תלכו, שם תהיו: מדיטציית מודעות בחיי היומיום. רמת השרון: בר אור.
19. קורנפילד, ג'ק. (2001). דרך הלב: מדריך לסכנות ולהבטחות שבחיים הרוחניים. בן-שמן: מודן.
20. קורנפילד, ג'ק. (2003). אחרי האקסטזה, הכביסה. בן-שמן: מודן.
21. רהולה, ואלפולה (2004). מה שאמר הבודהא. תל אביב: כתר-רימון
22. רוול ז'אן פראנסוא וריקאר מתייה. (תשנ"ח, 1998). הנזיר והפילוסוף: הבודהיזם בימינו. תל אביב: חרגול.
23. רז, יעקב. (1995). שיחות מטורפות – מעשי זן. תל-אביב : מודן
24. רז, יעקב. (2006). זן בודהיזם – פילוסופיה ואסתטיקה. תל אביב: משרד הביטחון, האוניברסיטה המשודרת.
25. רימפוצ'ה, סוגיאל. (1996). ספר החיים והמתים הטיבטי. תל אביב: גל.
26. ריקאר, מתייה (2006). בזכות האושר. תל אביב: חרגול.
27. שוורץ, שי (2004). מה אמר הבודהה: מבחר סוטרות מתוך הכתבים הבודהיסטיים (הקאנון הפאלי). הוצאה עצמית.

 

 

פסיכולוגיה ובודהיזם

28. פלד, אסתר (2005). פסיכואנליזה ובודהיזם: על היכולת האנושית לדעת. תל אביב: רסלינג
29. פרום אריך, סוזוקי ד.ט. ודה מרטינו ריצ'ארד. (1975(. זן בודהיזם ופסיכואנליזה: עיונים במצע המשותף שבין המיסטיקה המזרחית לבין פסיכולוגיית המעמקים המערבית. [תרגום: יהודה רגבים ואליעזר כרמי; ערך בצרוף הקדמה והערות: יהודה רגבים]. ירושלים: א. רובינשטיין.

1. Alfano, C. (2005). Traversing the caesura: Transcendent attunement in Buddhist meditation and psychoanalysis. Contemporary Psychoanalysis, 41(2), 223-247.
1. Brazier, D. (1996). Zen Therapy: Transcending the Sorrows of the Human Mind. New York: J. Wiley
2. Christensen, A., and Rudnick S. (1999) A Glimpse of Zen Practice within the realm of Countertransference. The American Journal of Psychoanalysis 59: 59-69
3. Ekman, P., Davidson, R., Richard, M., & Wallace, B. ((2005). Buddhist and psychological perspectives on emotions and well-being. Current Directions in Psychological Science, 14(2), 59-63.
4. Engler, Jack. Therapeutic aims in psychotherapy and meditation" Journal of transpersonal Psychology 16:25-61 (1984)
5. Epstein, M. (1995). Thoughts without a Thinker: Psychotherapy from a Buddhist Perspective. New York: Basic Books.
6. Epstein, Mark. Psychodynamics of Meditation: Pitfalls on the Spiritual path. Journal of transpersonal psychology1990.
7. Hamilton, N., Kitzman, H., & Guyotte, S. (2006). Enhancing Health and Emotion: Mindfulness as a Missing Link Between Cognitive Therapy and Positive Psychology. Journal of Cognitive Psychotherapy, 20(2), 123-134.
8. Kornfield, J. (1993). Even experienced meditators have old wounds to heal: combing meditation and psychotherapy, in R. Walsh and F. Vaughan, Paths Beyond Ego: The Transpersonal Vision, Los-Angeles, CA: Tarcher/Perigree 67-9.
9. Magid, B (2002). Ordinary mind: Exploring the Common Ground of Zen and Psychotherapy. Somerville, MA: Wisdom Publications. 2002.
10. Mollino, A. (1998) (ed.) The Couch and The Tree: Dialogues in Psychoanalysis and Buddhism, New York: North Point Press
11. Nauriyal, D., Drummond, M., & Lai, Y. (2006). Buddhist thought and applied psychological research: transcending the boundaries. New York: Routledge
12. Rosenbaum, R. (1999). Zen and the Heart of Psychotherapy. MI:Taylor and Francis.
13. Rubin, J.B. (1996). Psychotherapy and Buddhism: Toward an Integration. New York: Plenum Press
14. Safran J.D. (ed) Psychoanalysis and Buddhism: An Unfolding Dialogue. NY: Wisdom Publications
15. Segal, S.R. (ed) (2003) Encountering Buddhism: Western Psychology and Buddhist Teachings. NY: State University of New York Press
16. Spiegelman J.M., and Mokusen, M. (2002) Buddhism and Jungian Psychology, Motilal Banarsidass
17. Suler, J.R. (1993). Contemporary psychoanalysis and Eastern thought. Albany: State University of New York Press.
18. Thomson, R. "Zazen and psychotherapeutic presence." American Journal of Psychotherapy Vol. 54(A) (2000):531-548.
19. Tremlow, S. "Training psychotherapists in attributes of mind from Zen and psychoanalytic perspectives: Part II. Attention, here and now, nonattachment, and compassion." American Journal of Psychotherapy Vol. 55 (2001):22-39.
20. Unno, M. (Ed.) (2006). Buddhism and psychotherapy across cultures. Boston: Wisdom Publications.
21. Watson, G. (1996) The Resonance of Emptiness: A Buddhist Inspiration for Contemporary Psychotherapy, Richmond: Curzon
22. Van Dusen. "Zen Buddhism and Western Psychotherapy." Psychologia: An International Journal of Psychology in the Orient Vol. 1 (1957):229-230.
23. Watts, Alan. Psychotherapy East and West. New York: Pantheon, 1961.
24. Young-Eisendrath, Polly, and Muramoto Shoji (eds.) (2002). Awakening and Insight: Zen Buddhism and Psychotherapy, England: Brunner Routledge.
25. Young Eisendrath, P (2001) "When The Fruit Ripens: alleviating suffering and Increasing Compassion as goals of clinical psychoanalysis' Psychoanalytic Quarterly LXX 265-85

פסיכולוגיה בודהיסטית והתמכרויות

Alexander, W. Cool water: Alcoholism, mindfulness, and ordinary recovery. Boston: Shambhala, 1997

Alterman, A., Koppenhaver, J., Mulholland, E., Ladden, L., & Baime, M. (2004). Pilot trial of effectiveness of mindfulness meditation for substance abuse patients. Journal of Substance Use, 9(6), 259-268.

Ash, Mel. (1993) Zen of Recovery. Tarcher.

Bien, T., & Bien, B. (2002). Mindful recovery: A spiritual path to healing from addiction. New York: John Wiley.

Groves, P., & Farmer, R. (1994). Buddhism and addictions. Addiction Research, 2, 183-194.

Marlatt, G. A. (1994). Addiction, mindfulness, and acceptance. In S. C. Hayes, N. S. Jacobson, V. M. Follette, & M. J. Dougher (Eds.), Acceptance and change: Content and context in psychotherapy (pp. 175-197). Reno, NV: Context Press.

Marlat, G. A. (2002). Buddhist philosophy and the treatment of addictive behavior. Cognitive and Behavioral Practice, 9, 44-49.

Marlatt GA, Witkiewitz K, Dillworth TM, Bowen SW, Parks GA, Macpherson LM, and others. (2004) Vipassana meditation as a treatment for alcohol and drug use disorders. In: Hayes SC, Follette VM, Linehan MM, (eds). Mindfulness and acceptance: expanding the cognitive-behavioral tradition. New York (NY): Guilford Press;. p 261-87.

Marlatt, G.A. (2005). Mindfulness for addiction problems. In Carlson, J. (Ed.) Series VI: Spirituality. Compact disc. Washington, D.C.: American Psychological Association

Miller, W. R. "Researching the Spiritual Dimensions of Alcohol and other Drug Problems." Addictions Vol.93 (7) (1998):979-990.

Toneatto, T. "A metacognitive analysis of craving: Implications for treatment." Journal of Clinical Psychology Vol. 55 (1999):527-537.

Witkiewitz K, Marlatt GA, Walker, D. (2005). Mindfulness-Based Relapse Prevention for Alcohol and Substance Use Disorders. Journal of Cognitive Psychotherapy, 19 (3)

Witkiewitz, K., & Marlatt, G.A. (2004). Relapse prevention for alcohol and drug problems: That was Zen, this is Tao. American Psychologist, 59(4), 224-235.

פסיכולוגיה בודהיסטית והפרעות אכילה

Baer, R., Fischer, S., & Huss, D. (2005). Mindfulness and acceptance in the treatment of disordered eating. Journal of Rational-Emotive & Cognitive Behavior Therapy, 23(4), 281-300.

Baer, R., Fischer, S., & Huss, D. (2005). Mindfulness-based cognitive therapy applied to binge eating: A case study. Cognitive and Behavioral Practice, 12(3), 351-358.

Kristeller, J. L., & Hallett, C. B. (1999). An exploratory study of a meditation-based intervention for binge eating disorder. Journal of Health Psychology, 4, 357-63.

פסיכולוגיה בודהיסטית וחרדה

Borkovec, T. D., & Sharpless, B. (2004). Generalized anxiety disorder: Bringing cognitive behavioral therapy into the valued present. In S. C. Hayes, V. M. Follette, & M. Linehan (Eds.), Mindfulness, acceptance, and relationship: expanding the cognitive-behavioral tradition. New York: Guilford Press.

Roemer, L., & Orsillo, S. M. (2002). Expanding our conceptualization of and treatment for generalized anxiety disorder: Integrating mindfulness/acceptance-based approaches with existing cognitive-behavioral models. Clinical Psychology: Science and Practice, 9, 54-68.

Toneatto, T. "A metacognitive therapy for anxiety disorders: Buddhist psychology applied." Cognitive and Behavioral Practice Vol. 9 (2002):72-78.

פסיכולוגיה בודהיסטית ודכאון

Fennell, M. (2004). Depression, low self-esteem and mindfulness. Behaviour Research and Therapy, 42, 1053-1067.

Martin, Philip. (2000) The Zen Path Through Depression. Harper, San Francisco.

McQuaid, J.R., Carmona P. Peaceful Mind: Using Mindfulness and Cognitive Behavioural Psychology to Overcome Depression.

Morgan, Stephanie P. "Depression: Turning toward Life." In Christopher K. Germer, Ronald D. Siegel, and Paul R. Fulton, Eds. Mindfulness and Psychotherapy. New York: The Guilford Press, 2005:130-151.

Segal, Z. V., Williams, J. M. G., & Teasdale, J. D. (2002). Mindfulness-based cognitive therapy for depression: A new approach to preventing relapse. New York: Guilford Press.

פסיכולוגיה בודהיסטית והשפעות בריאותיות

Bedard, M., Felteau, M., Gibbons, C., Klein, R., Mazmanian, D., Fedyk, K., & Mack, G. (2005). A mindfulness-based intervention to improve the quality of life among individuals who sustained traumatic brain injuries: One-year follow-up. Journal of Cognitive Rehabilitation, 23(1), 8-13.

Carson, J., Keefe, F., Lynch, T., Carson, K., Goli, V., Fras, A., & Thorp, S. (2005). Loving-kindness meditation for chronic low back pain. Journal of Holistic Nursing, 23(3), 287-304.

Gross, C., Kreitzer, M., Russas, V., Treesak, C., Frazier, P. & Hertz, M. (2004). Mindfulness meditation to reduce symptoms after organ transplant: a pilot study. Behaviour Research and Therapy, 42(9), 1053-1069.

Grossman, P., Niemann, L., Schmidt, S., & Walach, H. (2004). Mindfulness-based stress reduction and health benefits: A meta-analysis. Journal of Psychosomatic Research, 57(1), 35-43.

Kabat-Zinn, J., Wheeler, E., Light, T., Skillings, A., Scharf, M., Cropley, T.G., et al. (1998). Influence of a mindfulness meditation-based stress reduction intervention on rates of skin clearing in patients with moderate to severe psoriasis undergoing phototherapy (UVB) and photochemotherapy (PUVA). Psychosomatic Medicine, 60, 625-632.

Smith, J., Richardson, J., Hoffman, C., & Pilkington, K. (2005). Mindfulness-based stress reduction as supportive therapy in cancer care: systematic review. Journal of Advanced Nursing, 52(3), 315-327.

פסיכולוגיה בודהיסטית ורפואה מרגיעה לנוטים למות

Chokey Nyima Rinpoche, Shlim, D.R. (2006) Medicine and Compassion: A Tibetan Lama's Guidance for Caregivers.

DeBerry S. "The Effects of Meditation Relaxation on Anxiety and Depression in a Geriatric Population." Psychotherapy: Theory, Research, and Practice Vol. 19 (1982).

Johns, C. Being Mindful, Easing Suffering: Reflections on Palliative Care.

Langer, E., L. Perlumuter, B. Chanowitz, and R. Rubin. "Two New Applications of Mindlessness Theory: Alcoholism and Aging." Journal of Aging Studies Vol. 2(3) (1988):289-299.

Newman, J. "Affective empathy training with senior citizens using Zazen (zen) meditation." Dissertation Abstracts Internationa, Vol. 55(5-A), no. 1193 (1994).

Smith A. (2004). Clinical uses of mindfulness training for older people. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 32(4), 385-388.

פסיכולוגיה בודהיסטית אלימות והתאבדות

Bankart, C.P. (2006). Freeing the angry mind: How men can use mindfulness and reason to save their lives and relationships. Oakland, CA: New Harbinger.

Singh, N., R. Wahler, A. Adkins, and R. Myers. "Soles of the feet: A mindfulness-based self-control intervention for aggression by an individual with mild mental retardation and mental illness." Research in Developmental Disabilities Vol. 24 (2003):158-169.

Williams, J., Duggan, D., Crane, C., & Fennell, M. (2006). Mindfulness-based cognitive therapy for prevention of recurrence of suicidal behavior. Journal of Clinical Psychology, 62(2), 201-210.

Williams, J. & Swales, M. The use of mindfulness-based approaches for suicidal patients. Archives of Suicide Research, 8(4), 315-329.

בודהיזם, מיינדפולנס ופסיכולוגיה קוגניטיבית התנהגותית

Allen, N., Blashki, G., & Gullone, E. (2006). Mindfulness-based psychotherapies: A review of conceptual foundations, empirical evidence and practical considerations. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 40(4), 285-294.

Baer, R.A. (2005) Mindfulness Based Treatments Approaches, 1st Edition: Clinician's Guide to Evidence Base and Applications (Practical Resources for the Mental Health Professional): Academic Press.

Baer, R.A. (2003). Mindfulness training as a clinical intervention: A conceptual and empirical review. Clinical Psychology: Science and Practice, 10, 125-143.

Chadwick, P., Taylor, K., & Abba, N. (2005) Mindfulness groups for people with psychosis. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 33(3), 351-359.

Davidson, R. J., Kabat-Zinn, J., Schumacher, J., Rosenkranz, M., Muller, D., Santorelli, S., et al. (2003). Alterations in brain and immune function produced by mindfulness meditation. Psychosomatic Medicine, 65, 564-570.

de Silva, P. (1985). Early Buddhist and modern behavioral strategies for the control of unwanted intrusive cognitions. Psychological Record, 35, 437-443.

Dimidjian, D. Linehan, M. (2003). Defining an Agenda for Future Research on the Clinical Application of Mindfulness Practice. Clinical Psychology: Science and Practice, 10, 166-171

Germer, C.K., Siegal, R.D., Fulton, P.R. (eds) (2005). Mindfulness and Psychotherapy. Guilford Press.

Kabat-Zinn, J. (1990). Full catastrophe living: Using the wisdom of your body and mind to face stress, pain, and illness. New York: Delacorte

Kabat-Zinn, J. (2003) Mindfulness-Based Interventions in Context: Past, Present, and Future. Clinical Psychology: Science and Practice, 10, 144-156

Kabat-Zinn, J. (2005). Coming to Our Senses: Healing Ourselves and the World Through Mindfulness.

Kumar, S. M. (2002). An introduction to Buddhism for the cognitive-behavioral therapist. Cognitive and Behavioral Practice, 9, 40-43.
http://www.aabt.org/publication/cbp/c%26bp9.1.html

Kwee M. G. T. and Ellis A (1998) The interface between Rational Emotive Behavior Therapy (REBT) and Zen, Journal of Rational-Emotive and Cognitive-Behavior Therapy 16: 5-43

Linehan, M. M. (1993a). Cognitive-behavioral treatment of borderline personality disorder. New York: Guilford Press.

Linehan, M. M. (1993b). Skills training manual for treating borderlinepersonality disorder. New York: Guilford Press.

Linehan, M. M. (1994). Acceptance and change: The central dialectic in psychotherapy. In S. C. Hayes, N. S. Jacobson, V. M. Follette, & M. J. Dougher (Eds.), Acceptance and change: Content and context in psychotherapy (pp. 73-86). Reno, NV: Context Press.

Mikulas, W. L. (1978). Four noble truths of Buddhism related to behavior therapy. Psychological Record, 28, 59-67.

Shapiro, D. H., & Zifferblatt, S. M. (1976). Zen meditation and behavioral self-control: Similarities, differences, and clinical applications. American Psychologist, 31, 519-531.

מחקר על בודהיזם ופסיכולוגיה בודהיסטית

Austin, J. (2006). Zen-brain reflections. Cambridge, MA: MIT Press.

Austin, J. (1998). Zen and the brain. Cambridge, MA: MIT Press.

Becker, D., and D. Shapiro. "Physiological responses to clicks during Zen, Yoga, and TM meditation." Psychophysiology Vol. 18(6), (1981):694-699.

Brown, D, M. Forte, and M. Dysart. "Visual Sensitivity and Mindfulness Meditation." Perceptual Motor Skill Vol. 85 (1984):775-784.

Burgdorf, J. & Panksepp, J. (2006). The neurobiology of positive emotions. Neuroscience and Behavioral Reviews, 30, 173-187.

Davidson, R. J., and D. J. Goleman. "The Role of Attention in Meditation and Hypnosis. A Psychobiological Perspective on Transformations of Consciousness." The International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis 25, Vol. 4 (1977):291-308.

Davidson, R. (2003). Affective neuroscience and psychophysiology: Toward a synthesis. Psychophysiology, 40(5), 655-665.

Davidson, R. J., Kabat-Zinn, J., Schumacher, J., Rosenkranz, M., Muller, D., Santorelli, S., et al. (2003). Alterations in brain and immune function produced by mindfulness meditation. Psychosomatic Medicine, 65, 564-570.

Emavardhana, T., and C. D. Tori. "Changes in self-concept, ego defense mechanisms, and religiosity following seven-day Vipassana meditation retreats." Journal for the Scientific Study of Religion Vol. 36 (1997):194-206.

Lazar, S., Kerr, C., Wasserman, R., Gray, J., Greve, D., Treadway, M., et al. (2005). Meditation experience is associated with increased cortical thickness. NeuroReport, 16(17), 1893-1897.

Kishore, C., S. K. Verma, and P. L. Dhar. Psychological effects of Vipassana on Tihar Jail inmates: Research report. New Delhi: All India Institute of Medical Sciences, 1996.

Kurak, M. (2003). The relevance of the Buddhist theory of dependent co-origination to cognitive science. Brain and Mind, 4, 341-351.

Fargoso, C. M., Z. J. Grinberg, M. A. G. Perez, C. A. Ortiz, and J. R. Loyo. "Effects of meditation on brain electrical activity." Revista Mexicana de Psicologia Vol. 16(1) (1999):101-115.

Kjaer, T. W., C. Bertelsen, P. Piccini, D. Brooks, J. Alving, and H. C. Lou. "Increased dopamine tome during meditation-induced change of consciousness." Cognitive Brain Research Vol. 13 (2002):255-259.

Lehmann, D., P. Faber, P. Achermann, D. Jeanmonod, L. Gianotti, and D. Pizzagalli, "Brain sources of EEG gamma frequency during volitionally meditation-induced, altered states of consciousness, and experience of the self." Psychiatry Research Vol. 108(2) (2001):111-121.

Lehrer, P., Y. Sasaki, and Y. Saito. "Zazen and cardiac variability." Psychosomatic Medicine Vol. 61(6) (1999):812-821.

Lou, H., T. Kjaer, L. Friberg, G. Wildschiodtz, S. Holm, and M. Nowak. "A 150-H2O PET study of meditation and the resting state of normal consciousness." Human Brain Mapping Vol. 7(2) (1999):98-105.

Murphy, M. and S. Donovan. The physical and psychological effects of meditation. A review of contemporary research with a comprehensive bibliography. California: Institute of Noetic Sciences, 1997.

Newberg, A., A. Alavi, M. Baime, M. Pourdehnad, J. Santanna, and E. d'Aquili. "The measurement of regional cerebral blood flow during the complex cognitive task of meditation: A preliminary SPECT study." Psychiatry Research Vol. 106 (2001):113-122.

Peng, C., J. Mietus, Y. Liu, G. Khalsa, P. Douglas, H. Benson, et al. "Exaggerated heart rate oscillations during two meditation techniques." International Journal of Cardiology Vol. 70 (1999):101-107.

Takahashi, T., Murata, T., Hamada, T, Omori, M., Kosaka, H., Kikuchi, M., Yoshida, H., & Wada, Y. (2005). Changes in EEG and autonomic nervous activity during meditation and their association with personality traits. International Journal of Psychophysiology, 55(2) 199-207 begin_of_the_skype_highlighting              55(2) 199-207      end_of_the_skype_highlighting.

Schwartz, J. M. (1996). Brain lock. New York: HarperCollins.

Schwartz, J., and S. Begley. The mind and the brain: Neuroplasticity and the power of mental force. New York: HarperCollins, 2002.

Smith, J. "Alterations in brain and immune function produced by mindfulness meditation: Three caveats." Psychosomatic Medicine Vol. 66 (2004):148-152.

Varela, F. J., E. Thompson, and E. Rosch. The Embodied Mind. Cambridge: The MIT Press, 1993.

Wallace, A. (2006). The attention revolution: Unlocking the power of the focused mind. Boston: Wisdom Publications.

Wallace, B.A. (2006). Genuine happiness: Meditation as the path to fulfillment. Hoboken, NJ: John Wiley

 

 

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s