הדרכה למטפלים בהשראה בודהיסטית

מנחה: נחי אלון. אסתר אליצור תצטרף לימי התרגול

לבוגרי שנתיים ומעלה בתוכנית תורת הנפש הבודהיסטית

בתכנית זו נבחן כיצד אפשר לתרגם הלכה למעשה את ראיית העולם הבודהיסטית, עקרונותיה ואורח החיים הנגזר ממנה, למעשה המסייע. חלק מן השיעורים יוקדש לסיוע ממשי למשתתפים על ידי המנחים והקבוצה, בנושאים מחייהם או מעבודתם; נבחן יחדיו את הסיוע שהוגש, עקרונותיו, חכמת המעשה שבו וחלופות אפשריות. בצד הסיוע הממשי, נדון בטקסטים מן הספרות העכשווית הענפה בנושא זה. מטרתנו אינה ללמד "טיפול בודהיסטי" – לדעתנו אין חיה כזאת – אלא לבחון יחדיו את אינספור האפשרויות שפותחת ההשראה הבודהיסטית בפני כל אחד מאתנו, על דרכינו וסגנונותינו הייחודיים.

פגישות הקבוצה יתקיימו מדי שבועיים, בשבוע שבין פגישות הקבוצה ייפגשו הלומדים בקבוצות קטנות לעיון בחברותא ולהדרכת עמיתים. הנחיות למפגשים אלו יינתנו בשיעורים.

מבנה התוכנית

15 מפגשים בימי ראשון, אחת לשבועיים, בין השעות: 10:30-13:30

+  3 ימי תרגול ארוכים, בתאריכים: 11-13.5.16 (אין אפשרות להשתתף בחלק מהימים)

תאריך פתיחה: 18.10.15  I  תאריך סיום: 15.5.16

מחיר: 3,900 ₪